Yüksek lisans programımızın eğitim planı güncellendi