Ege Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Hakkımızda

Misyonumuz

Tohumluk bilimi ve teknolojisi alanındaki gelişmeleri, tohum endüstrisinin tüm bileşenlerini içeren çok disiplinli (Islah-üretim-teknoloji ve pazarlama) bir organizasyonla eğitim verme ve lisansüstü tez projeleri gerçekleştirmektir.

Tohum ve genetik alanında deneyimli, güçlü ve dinamik akademik kadrosu ile;

  • ¨Tohum sektöründe görev alan veya görev almak isteyen kişilerin, teknolojik ve bilimsel değişimleri takip ederek uzmanlıklarını geliştirmesini;
  • ¨Tohum sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda tez çalışmaları gerçekleş-tirilmesini hedeflemektedir.

Program, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile sektörün araştırma-geliştirme kapasitesini arttırmasına, sorunlarına çözüm bulmasına ve teknoloji transferinde hız kazanmasına katkıda bulunacaktır.

 

Hedeflerimiz

  • Ülkemiz tohum sektörünün gelişmesi ve dünya tohumculuğu ile entegre olabilmesini sağlamak,
  • Üniversite-Kamu ve Özel sektör işbirliğinde, sektörün ihtiyaçları doğrul-tusunda tez projeleri gerçekleştirmek,
  • Ülkemiz tohum sektörünün ıslah ve kalite ile ilgili sorunlarını çözecek, nitelikli ve kaliteli ürün geliştiren bireyleri ve akademisyenleri yetiştirmek,
  • Ulusal tohum sektörünün, hem teknoloji ve hem de tohumculuk alanında eğitilmiş insan kaynağı ile desteklenerek yabancı firmalara karşı rekabet güçlerinin artırılmasını sağlamak,
  • Bu alanda çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen araştırıcıların, tohum ve genetik alanında tecrübeli, güçlü ve dinamik akademik kadrosu ve gelişmiş alt yapı olanakları ile yeni projeler ortaya koymalarını ve geliştirmelerini sağlamak,