Ege Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Avrupa Birliği Projemizle ''Islahçı'' yetiştiriyoruz

Avrupa Birliği Komisyonu Destekli Proje Özeti

Program: Erasmus+

Key Action (Eylem): Cooperation for innovation and the exchange of good practice

                                            (yenilikçilik ve iyi uygulamalar değişimi için işbirliği)

Action type(eylem tipi): strategic partnership for higher education

 (yüksek öğrenimde stratejik ortaklık)

Proje No: 2015-1-FR01-KA203-015095

Proje Adı:  Avrupa Bitki Islahı Kolleji

Özet

Günümüzde Avrupa’da tohum sektörü, dünyada artan nüfusu beslemek için yeterli gıda sağlayacak tarımsal üretimin sağlanması ve iklim değişimi ve çevresel streslere karşın sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması sorunları ile karşı karşıyadır. Bu nedenle tohum sektörü  farklı çevre koşullarına adaptasyonu yüksek çeşitler geliştirmek ve tohumculukta inovatif çalışmalar gerçekleştirmek zorundadır.  Tohumculuk sektörü bu beklentileri karşılamada hem klasik ıslah yöntemlerini hem de biyoteknolojik yöntemler konularında derin bilgisiyle ıslah programlarına liderlik edecek, proje yönetiminde tecrübeli, geniş vizyon ve uluslararası deneyime sahip ıslahçıya gereksinim duymaktadır. Ancak, bu gün insan kaynaklarında bu profile sahip ıslahçı sınırlı sayıda olup; tohum sektörünün bu özelliklere sahip ıslahçılara acil ihtiyacı vardır.

Gent Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Valencia Politeknik Üniversitesi, Tarım Bilimleri İsveç Üniversitesi ve LaSalle Politeknik Enstitüsünde var olan ‘’Bitki Islahı’’  yüksek lisans programları birleşerek ‘’Avrupa Bitki Islahı Kolleji (EPBC)’ni oluşturmuşlardır.

Bu oluşumla amaç her bir ortağın;

* sahip olduğu deneyim ve bilgiyi paylaşarak öğrencilerin gelişmesini sağlamak,

*bitki ıslahı yüksek lisans programları arasında entegrasyon, uluslararası vizyon, ve mükemmelliği arttırarak var olan bu programların akademik kalitesini arttırmak,

*tohum sektörünün ihtiyacı olan bitki ıslahçısı yetiştirerek insan kaynaklarını beslemek,

*birlikte projeler  üretmektir.

Bu amaçları gerçekleştirmek için EPBC’i;

*online kurslar, webinerler, proje hazırlığı gibi innovatif öğretme metodları ile bilgi ve deneyimleri paylaşacaktır.

*yoğun kurslar ve ortak danışmanlı tezler ile proje ortağı programların öğrencilerinin değişimi sağlanacaktır.

*sanayi rotasyonu (staj) network sisteminin oluşturulması ile tohum sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını beslemede köprü olunacaktır.

*geleceğin ıslahçıları olabilecek lise öğrencileri, öğretmenler  ve tohum sektörünün uzmanları ile ortaklaşa organizasyonlar düzenlenecektir.

* bitki ıslahında yürütülen tezler arasında en iyisi seçilip ödüllendirilecektir.

Sonuç olarak EPBC, daha rekabetçi ve sürdürülebilir tarımın ötesinde Avrupa tohum sektörünün bitki ıslahçısı portföyü beklentilerini karşılayarak sektörün gelişimini  sağlayacaktır.

Proje başlangıç ve bitiş tarihi: 01.09.2015-31.08.2017